باینری binary چیست ؟

باینری binary چیست ؟

باینری binary ، بیت bit یا (SW/REV) چیست ؟

تشخیص عدد bit و binary فایل فلش سامسونگ و پی بردن به همین عدد در روی دستگاه سامسونگ

وقتی ما می خواهیم یک فایل را دانلود کنیم یا فلش کنیم باید به یکی از خواص فایل که مقداری عددی است توجه بیشتری داشته باشیم که به آن bit یا binary یا به طور خلاصه (u) می گوییم.

در واقع اسم دیگر آن (SW/REV) هست.

در واقع سامسونگ به شما اجازه می دهد فایل با SW/REV مساوی یا بیشتر با SW/REV دستگاه را روی دستگاه دانلود کنید. مقدار عدد باینری از ۰ شروع شده و تا ۹ ادامه دارد و بعد از آن از حروف انگلیسی A به بالا ادامه دارد.

این مقدار از ۰ شروع می شود تا ۹ و سپس تا A ، B ، C ، D ، E ، F ادامه می یابد …

۹ بالاتر از ۸

B بالاتر از A …

آموزش باینری تشخیص عدد باینری در فایل رام (فایل فلش) :

برای تشخیص این عدد در فایل به طور مثال : در  فایل A013MUBU1ATI9 چپ به راست کاراکتر ۹ ام همان عدد binary /bit/sw.rev مربوط به این مشخصه فایل است که برای فایل ما عدد 1 را نشان می دهد. حال دستگاهی با مشخصه فایل A013MUBU1ATI9 داریم که برای فلش می خواهیم فایلی با مشخصه باینری صحیح دانلود نماییم. برای این کار اولین کار بررسی عدد باینری دستگاه برای دانلود فایل با باینری مناسب است.

بررسی عدد باینری سامسونگ :

۱- از طریق محیط ریکاوری دستگاه

۲- از طریق محیط تنظیمات دستگاه (دستگاه روشن)

۳- از طریق محیط دانلود مود (odin-mode)

4- از طریق کد *#1234#

به صورت کلی اگر عدد باینری فایل فلش کمتر از عدد باینری دستگاه باشد درابتدای عملیات فلش با ارور روبرو می شویم. عدد باینری مربوط به فایل فلش باید یکسان یا بیشتر از عدد باینری دستگاه باشد.

در صورت انتخاب فایل با باینری کمتر از باینری دستگاه با این ارور در صفحه دستگاه روبرو می شویم: SW REV CHECK FAIL BOOTLOADER X BINARY Y

فهرست مطالب