KG State چیست ؟

KG State چیست

KG State چیست :

قفل KG State عملکردی مشابه با RMM دارد و مانع از رایت کردن کاستوم رام ،فایل روت ،رام کوک شده و …. می شود . وضعیت این قفل را می توانید در دانلود مد گوشی های جدید سامسونگ مشاهده نمایید که به ۲ صورت زیر می باشد :

  • Prenormal : سیستم اجازه دسترسی به شما نخواهد داد .
  • Checking : توسط این وضعیت شما قادر به رایت کاستوم و روت دستگاه می باشید.

فهرست مطالب