اطلاعات درمورد گزینه های محصول

اطلاعات درمورد گزینه های محصول

 

در بعضی از محصولات سایت  هرمحصول دارای چند قیمت هست 

 

محصول :

فقط فایل محصول  برای کاربران ویا همکارانی که تجربه ای در استفاده از هر محصول را دارند و احتیاج به فایل آموزشی ندارن ویا برای افرادی که قبلا آموزش را تهیه کرده اند

 

محصول+آزموش :

فایل محصول همراه با آموزش استفاده از فایل 

 

آموزش:

فقط روش استفاده از فایل  برای کاربران ویا همکارانی که قبلان فایل را تهیه کردند

مطالب مرتبط