برند کنکورد CONCORD

برند کنکورد CONCORD

سی فیکس » برند کنکورد CONCORD

کنکورد به انگلیسی concord یک برند چینی تولید کننده محصولات دیجیتال  تبلت و فبلت هوشمند.