فایل فلش نوکیا

فایل های فلش نوکیا / Nokia Firmware

سی فیکس » Nokia Firmware » فایل های فلش نوکیا / Nokia Firmware

فایل های فلش نوکیا / Nokia Firmware

در این پست تمامی فایل فلش گوشی های نوکیا Nokia  قرار میگیرد

-تمامی ورژن ها در یک جا در اختیار شما -فایل های تست شده-

فایل فلش نوکیا 

رام گوشی نوکیا

توجه در مورد رام دیوایس های نوکیا:

1- رامی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (به ورژن فایل توجه کنیدrm
گوشی با فایل باید یکسان باشد.

…………………………………………..

2- نحوه چیدمان فایل ها و انتخاب صحیح در دانگل اهمیت دارد حتما توجه کنید.

…………………………………………..

Nokia  brick

حل مشکل بریک شدن نوکیا Nokia

3- در صورتی که ورژن پایین تر روی گوشی نصب می کیند توجه داشته باشید امکان بریک شدن گوشی وجود دارد.

…………………………………………..

Nokia  contact service

حل مشکل کانتکت سرویس نوکیا Nokia

4- درصورتی که بعد از فلش با پیغام
كانكت سرويس (contact service)
مواجه شدید میتوانید ورژن فایل روی گوشی یا بالاتر را رایت کنید.

…………………………………………..

5- از طریق کد زیر میتوانید مدل گوشی و یا ورژن فایل روی گوشی های نوکیا را مشاهده کنید.
#0000#*
#00000#*

…………………………………………..

6- تمامی فایل ها تست شده و بدون مشکل می باشند که با آسودگی خاطر می توانید با توجه به ورژن فعلی گوشی،

اقدام به تهیه فایل فلش مناسب برای رفع مشکل خود نمایید.

…………………………………………..

7- تمامی مشخصات فایل در جدول قرار میگیرد . پس هنگام دانلود به مشخصات درون جدول دقت فرمایید.

…………………………………………..

8-  برای حذف رمز(کد.قفل.پسورد.کدحفاظتی.ریست کرده.فرمت کردن) نوکیا Nokia  میتوانید از این فایل ها استفده کنید.

…………………………………………..

9- در صورت هنگ کردن یا ماندن روی آرم و لگو نوکیا Nokia  میتوانید از این فایل ها  استفده کنید.

…………………………………………..

10- گاهی اوقات برای بعضی از مشکلات  میتوانید قبل از تعمیر سخت افزاری  از این فایل ها استفده کنید.

…………………………………………..

درصورتی که ورژنی  را احتیاج داشتید که در سایت موجود نبود .میتوانید درخواست دهید تا در سایت بارگذاری شود.

فایل های موجود توسط شرکت های سازنده دستگاه توسعه پیدا میکنند و مسئولیت استفاده از آنها با شما می باشد.

    نکته: از باکس های مربوط به نوکیا برای فلش این فایل ها باید استفاده کنید.

 

لیست فایل های فلش نوکیا / Nokia Firmware

 

 

جدول فایل های فلش نوکیا مشخصه RM

 

 

ورژن مشخصه-لینک دانلود مدل
v10.16   RM-518   فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 3720c RM-518 ورژن v10.16
v05.80 RM-495 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5130 RM-495 ورژن v05.80
v06.65 RM-495 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5130 RM-495 ورژن v06.65
v07.91 RM-495 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5130 RM-495 ورژن v07.91
v07.96 RM-495 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5130 RM-495 ورژن v07.96
v07.97 RM-495 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5130 RM-495 ورژن v07.97
v05.53 RM-174 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5200 RM-174 ورژن v05.53
v06.03 RM-174 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5200 RM-174 ورژن v06.03
v07.20 RM-174 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5200 RM-174 ورژن v07.20
v04.00 RM-411 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5220 RM-411 ورژن v04.00
v04.86 RM-411 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5220 RM-411 ورژن v04.86
v04.92 RM-411 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5220 RM-411 ورژن v04.92
v05.20 RM-411 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5220 RM-411 ورژن v05.20
v05.63 RM-411 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5220 RM-411 ورژن v05.63
v07.23 RM-411 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5220 RM-411 ورژن v07.23
v21.6  RM-588 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-588 ورژن v21.6
v40.0.003  RM-588 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-588 ورژن v40.0.003
v40.6.3  RM-588 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-588 ورژن v40.6.3
v51.6.002  RM-588 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-588 ورژن v51.6.002
v20.8.007 RM-593 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-593 ورژن v20.8.007
v40.8.003 RM-593 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-593 ورژن v40.8.003
v50.8.001 RM-594 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-594 ورژن v50.8.001
v50.8.001 RM-629 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5230 RM-629 ورژن v50.8.001
v21.1.004 RM-625 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5233 RM-625 ورژن v21.1.004
v40.1.003 RM-625 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5233 RM-625 ورژن v40.1.003
v51.1.002 RM-625 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5233 RM-625 ورژن v51.1.002
v11.0.008 RM-684 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5250 RM-684 ورژن v11.0.008
v30.0.002 RM-684 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5250 RM-684 ورژن v30.0.002
v05.00 RM-146 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300 RM-146 ورژن v05.00
v05.51 RM-146 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300 RM-146 ورژن v05.51
v07.00 RM-146 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300 RM-146 ورژن v07.00
v07.20 RM-146 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300 RM-146 ورژن v07.20
v03.50 RM-147 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300B RM-147 ورژن v03.50
v03.92 RM-147 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300B RM-147 ورژن v03.92
v07.00 RM-147 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5300B RM-147 ورژن v07.00
v03.63 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v03.63
v05.81 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v05.81
v06.62 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v06.62
v09.21 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v09.21
v09.42 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v09.42
v10.10 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v10.10
v58.58 RM-303 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5310 RM-303 ورژن v58.58
v03.08 RM-409 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5320 RM-409 ورژن v03.08
v03.26 RM-409 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5320 RM-409 ورژن v03.26
v04.13 RM-409 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5320 RM-409 ورژن v04.13
v03.08 RM-417 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5320 RM-417 ورژن v03.08
v06.80 RM-615 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5330 RM-615 ورژن v06.80
v09.85 RM-615 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5330 RM-615 ورژن v09.85
v03.18 RM-86 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5500 RM-86 ورژن v03.18
v04.40 RM-86 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5500 RM-86 ورژن v04.40
v04.60 RM-86 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5500 RM-86 ورژن v04.60
v10.0.050 RM-504 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5530 RM-504 ورژن v10.0.050
v31.0.005 RM-504 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5530 RM-504 ورژن v31.0.005
v32.0.7 RM-504 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5530 RM-504 ورژن v32.0.7
v40.00.3 RM-504 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5530 RM-504 ورژن v40.00.3
v08.23 RM-359 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5610 RM-359 ورژن v08.23
v04.81 RM-242 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5610D RM-242 ورژن v04.81
v06.60 RM-242 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5610D RM-242 ورژن v06.60
v09.40 RM-242 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5610D RM-242 ورژن v09.40
v10.00 RM-242 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5610D RM-242 ورژن v10.00
v13.09 RM-431 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5630 RM-431 ورژن v13.09
v03.27 RM-230 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-230 ورژن v03.27
v03.83.1 RM-230 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-230 ورژن v03.83.1
v04.21 RM-230 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-230 ورژن v04.21
v05.11 RM-230 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-230 ورژن v05.11
v03.27 RM-302 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-302 ورژن v03.27
v05.11.1 RM-302 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-302 ورژن v05.11.1
v06.01 RM-302 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5700 RM-302 ورژن v06.01
v100.48.122 RM-465 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5730 RM-465 ورژن v100.48.122
v200.12.87 RM-465 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5730 RM-465 ورژن v200.12.87
v51.0.006 RM-356 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5800 RM-356 ورژن v51.0.006
v52.0.101 RM-356 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5800 RM-356 ورژن v52.0.101
v52.007 RM-356 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5800 RM-356 ورژن v52.007
v60.00.03 RM-356 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5800 RM-356 ورژن v60.00.03
v51.2.7 RM-428 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 5800 RM-428 ورژن v51.2.7
v05.02 RM-198 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6085 RM-198 ورژن v05.02
v05.03 RM-198 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6085 RM-198 ورژن v05.03
v06.00 RM-198 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6085 RM-198 ورژن v06.00
v05.03 RM-188 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6086 RM-188 ورژن v05.03
v06.00 RM-188 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6086 RM-188 ورژن v06.00
v15.02 RM-206 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6086 RM-206 ورژن v15.02
v16.00 RM-206 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6086 RM-206 ورژن v16.00
v26.01 RM-206 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6086 RM-206 ورژن v26.01
v03.51 RM-122 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6110N RM-122 ورژن v03.51
v05.11 RM-122 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6110N RM-122 ورژن v05.11
v06.01 RM-122 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6110N RM-122 ورژن v06.01
v03.83 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v03.83
v04.21 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v04.21
v05.11 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v05.11
v06.01 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v06.01
v06.51 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v06.51
v7.10 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v7.10
v7.20 RM-243 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6120C RM-243 ورژن v7.20
v5.11 RM-308 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6121 RM-308 ورژن v5.11
v04.40 RM-422 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6124C RM-422 ورژن v04.40
v04.61 RM-422 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6124C RM-422 ورژن v04.61
v03.51 RM-178 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6125 RM-178 ورژن v03.51
v03.72 RM-178 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6125 RM-178 ورژن v03.72
v04.20 RM-178 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6125 RM-178 ورژن v04.20
v05.43 RM-178 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6125 RM-178 ورژن v05.43
v03.50 RM-115 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6131 RM-115 ورژن v03.50
v05.50 RM-115 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6131 RM-115 ورژن v05.50
v06.10 RM-115 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6131 RM-115 ورژن v06.10
v06.60 RM-115 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6131 RM-115 ورژن v06.60
v03.71.2 RM-199 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6136 RM-199 ورژن v03.71.2
v04.01 RM-199 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6136 RM-199 ورژن v04.01
v05.21 RM-199 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6136 RM-199 ورژن v05.21
v03.56 RM-200 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6151 RM-200 ورژن v03.56
v04.11 RM-200 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6151 RM-200 ورژن v04.11
v04.10 RM-200 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6151 RM-200 ورژن v04.10
v03.25 RM-367 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6210 RM-367 ورژن v03.25
v03.41 RM-367 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6210 RM-367 ورژن v03.41
v04.13 RM-367 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6210 RM-367 ورژن v04.13
v05.15 RM-396 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6212C RM-396 ورژن v05.15
v05.16 RM-396 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6212C RM-396 ورژن v05.16
v03.23 RM-328 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6220C RM-328 ورژن v03.23
v03.46 RM-328 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6220C RM-328 ورژن v03.46
v05.15 RM-328 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6220C RM-328 ورژن v05.15
v03.70 RM-145 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6233 RM-145 ورژن v03.70
v04.52 RM-145 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6233 RM-145 ورژن v04.52
v05.43 RM-145 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6233 RM-145 ورژن v05.43
v05.60 RM-145 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6233 RM-145 ورژن v05.60
v04.52 RM-123 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6234 RM-123 ورژن v04.52
v05.43 RM-123 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6234 RM-123 ورژن v05.43
v05.60 RM-123 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6234 RM-123 ورژن v05.60
v04.32 RM-368 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6260S RM-368 ورژن v04.32
v07.20 RM-368 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6260S RM-368 ورژن v07.20
v07.27 RM-368 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6260S RM-368 ورژن v07.27
v04.44 RM-207 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6263 RM-207 ورژن v04.44
v05.20 RM-207 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6263 RM-207 ورژن v05.20
v03.25 RM-210 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6267 RM-210 ورژن v03.25
v05.20 RM-210 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6267 RM-210 ورژن v05.20
v03.66 RM-56 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6270 RM-56 ورژن v03.66
v03.69 RM-56 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6270 RM-56 ورژن v03.69
v03.81 RM-56 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6270 RM-56 ورژن v03.81
v03.85 RM-56 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6270 RM-56 ورژن v03.85
v03.90 RM-56 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6270 RM-56 ورژن v03.90
v03.60 RM-78 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6280 RM-78 ورژن v03.60
v03.81 RM-78 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6280 RM-78 ورژن v03.81
v05.92 RM-78 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6280 RM-78 ورژن v05.92
v06.10 RM-78 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6280 RM-78 ورژن v06.10
v06.43 RM-78 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6280 RM-78 ورژن v06.43
v06.43 RM-78 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6288 RM-78 ورژن v06.43
v06.43 RM-268 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6288 RM-268 ورژن v06.43
v03.06 RM-176 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6290 RM-176 ورژن v03.06
v04.21 RM-176 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6290 RM-176 ورژن v04.21
v05.00 RM-217 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300 RM-217 ورژن v05.00
v06.60 RM-217 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300 RM-217 ورژن v06.60
v07.00 RM-217 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300 RM-217 ورژن v07.00
v07.21 RM-217 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300 RM-217 ورژن v07.21
v04.20 RM-222 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300B RM-222 ورژن v04.20
v03.41 RM-337 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300i RM-337 ورژن v03.41
v05.20 RM-337 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6300i RM-337 ورژن v05.20
v09.83 RM-638 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6303i RM-638 ورژن v09.83
04.84 RM-265 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500C RM-265 ورژن v04.84
v06.61 RM-265 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500C RM-265 ورژن v06.61
v08.30 RM-265 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500C RM-265 ورژن v08.30
v09.48 RM-265 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500C RM-265 ورژن v09.48
v06.60 RM-240 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500S RM-240 ورژن v06.60
v08.30 RM-240 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500S RM-240 ورژن v08.30
v09.40 RM-240 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500S RM-240 ورژن v09.40
v10.00 RM-240 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500S RM-240 ورژن v10.00
v10.30 RM-240 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500S RM-240 ورژن v10.30
v12.35 RM-240 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6500S RM-240 ورژن v12.35
v03.31 RM-271 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6555 RM-271 ورژن v03.31
V03.45 RM-271 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6555 RM-271 ورژن V03.45
V03.43 RM-271 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6555 RM-271 ورژن V03.43
V03.46 RM-271 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6555 RM-271 ورژن V03.46
V05.00 RM-271 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6555 RM-271 ورژن V05.00
v04.80 RM-325 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600F RM-325 ورژن v04.80
v04.90 RM-325 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600F RM-325 ورژن v04.90
05.23 RM-325 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600F RM-325 ورژن v05.23
v06.20 RM-325 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600F RM-325 ورژن v06.20
v36.60 RM-570 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600iS RM-570 ورژن v36.60
v04.81 RM-414 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600S RM-414 ورژن v04.81
v05.23 RM-414 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600S RM-414 ورژن v05.23
v6.55 RM-414 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6600S RM-414 ورژن v6.55
v03.31 RM-400 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6650F RM-400 ورژن v03.31
v6.09.00 RM-57 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6681 RM-57 ورژن v6.09.00
v7.11.00 RM-57 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6681 RM-57 ورژن v7.11.00
v3.01.1 RM-58 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6682 RM-58 ورژن v3.01.1
v4.41.0 RM-58 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6682 RM-58 ورژن v4.41.0
v4.62.0 RM-58 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6682 RM-58 ورژن v4.62.0
v13.10 RM-470 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6700C RM-470 ورژن v13.10
v13.20 RM-470 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6700C RM-470 ورژن v13.20
v13.21 RM-470 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6700C RM-470 ورژن v13.21
v33.214 RM-576 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6700S RM-576 ورژن v33.214
v62.1 RM-576 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6700S RM-576 ورژن v62.1
v071.004 RM-576 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6700S RM-576 ورژن v071.004
v31.22 RM-424 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6720C RM-424 ورژن v31.22
v032.001 RM-424 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6720C RM-424 ورژن v032.001
v012.008 RM-564 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6720C RM-564 ورژن v012.008
v31.22 RM-566 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6730C RM-566 ورژن v31.22
v03.45 RM-573 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6760S RM-573 ورژن v03.45
v3.38 RM-573 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6760S RM-573 ورژن v3.38
v20.5 RM-573 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 6760S RM-573 ورژن v20.5
V10.00 RM-497 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7020 RM-497 ورژن V10.00
V04.63 RM-436 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7210S RM-436 ورژن V04.63
v04.87 RM-436 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7210S RM-436 ورژن v04.87
v05.21 RM-436 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7210S RM-436 ورژن v05.21
v07.23 RM-436 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7210S RM-436 ورژن v07.23
v6.90 RM-604 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7230 RM-604 ورژن v6.90
v09.83 RM-604 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7230 RM-604 ورژن v09.83
v10.81 RM-604 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7230 RM-604 ورژن v10.81
v10.82 RM-604 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7230 RM-604 ورژن v10.82
v07.51 RM-379 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7310S RM-379 ورژن v07.51
v9.40 RM-379 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7310S RM-379 ورژن v9.40
v03.51 RM-70 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7370 RM-70 ورژن v03.51
v03.52 RM-70 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7370 RM-70 ورژن v03.52
v03.56 RM-70 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7370 RM-70 ورژن v03.56
v04.05 RM-70 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7370 RM-70 ورژن v04.05
v04.13 RM-70 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7370 RM-70 ورژن v04.13
v04.51 RM-70 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7370 RM-70 ورژن v04.51
v03.84 RM-140 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7373 RM-140 ورژن v03.84
v04.51 RM-140 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7373 RM-140 ورژن v04.51
v03.90 RM-209 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7373 RM-209 ورژن v03.90
v04.70 RM-209 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7373 RM-209 ورژن v04.70
v05.00 RM-209 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7373 RM-209 ورژن v05.00
v05.50 RM-209 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7373 RM-209 ورژن v05.50
v03.42 RM-249 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7500 RM-249 ورژن v03.42
v03.50 RM-249 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7500 RM-249 ورژن v03.50
v3.50 RM-249 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7500 RM-249 ورژن v3.50
v04.62 RM-249 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7500 RM-249 ورژن v04.62
v05.20 RM-249 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7500 RM-249 ورژن v05.20
v04.82 RM-354 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7610 RM-354 ورژن v04.82
v05.20 RM-354 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7610 RM-354 ورژن v05.20
v03.40 RM-264 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7900P RM-264 ورژن v03.40
v04.80 RM-264 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7900P RM-264 ورژن v04.80
v04.84 RM-264 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7900P RM-264 ورژن v04.84
v06.61 RM-264 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 7900P RM-264 ورژن v06.61
v03.52 RM-164 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8600 RM-164 ورژن v03.52
v04.02 RM-164 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8600 RM-164 ورژن v04.02
v11003 RM-13 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8800 RM-13 ورژن v11003
v04.20 RM-165 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8800 RM-165 ورژن v04.20
v05.21 RM-223 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8800 RM-223 ورژن v05.21
v06.40 RM-223 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8800 RM-223 ورژن v06.40
v07.10 RM-223 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia 8800 RM-223 ورژن v07.10
v14.0.4 RM-934 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia ASHA500 RM-934 ورژن v14.0.4
v05.45 RM-607 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C1.01 RM-607 ورژن v05.45
v6.15 RM-607 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C1.01 RM-607 ورژن v6.15
V3.82 RM-704 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2.00 RM-704 ورژن V3.82
V06.51 RM-692 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2.02 RM-692 ورژن V06.51
V6.51 RM-702 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2.03 RM-702 ورژن V6.51
v07.63 RM-702 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2.03 RM-702 ورژن v07.63
v08.69 RM-724 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2.05 RM-724 ورژن v08.69
v11.10 RM-721 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2-01 RM-721 ورژن v11.10
v11.40 RM-721 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C2-01 RM-721 ورژن v11.40
v07.58 RM-776 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C3.01 RM-776 ورژن v07.58
v7.20 RM-614 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C3 RM-614 ورژن v7.20
v08.70 RM-614 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C3 RM-614 ورژن v08.70
v05.65 RM-640 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C3-01 RM-640 ورژن v05.65
v6.5 RM-640 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C3-01 RM-640 ورژن v6.5
v71.3 RM-745 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5.02 RM-745 ورژن v71.3
v11.0.024 RM-697 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5.03 RM-697 ورژن v11.0.024
v12.0.023 RM-697 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5.03 RM-697 ورژن v12.0.023
v20.0.24 RM-697 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5.03 RM-697 ورژن v20.0.24
v23 RM-697 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5.03 RM-697 ورژن v23
v31.22 RM-645 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5 RM-645 ورژن v31.22
v032.010.003 RM-645 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5 RM-645 ورژن v032.010.003
v032.010.004 RM-645 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5 RM-645 ورژن v032.010.004
v061.005 RM-645 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5 RM-645 ورژن v061.005
v71.5 RM-645 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5 RM-645 ورژن v71.5
v101.003 RM-745 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C5 RM-745 ورژن v101.003
v11.0.029 RM-612 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6 RM-612 ورژن v11.0.029
v20.0.04 RM-612 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6 RM-612 ورژن v20.0.04
v42.0.4 RM-612 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6 RM-612 ورژن v42.0.4
v12.6 RM-601 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6 RM-601 ورژن v12.6
v20.2.41 RM-624 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6 RM-624 ورژن v20.2.41
v22.14 RM-718 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6-01 RM-718 ورژن v22.14
v25.7 RM-718 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6-01 RM-718 ورژن v25.7
v111.040.1511 RM-718 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C6-01 RM-718 ورژن v111.040.1511
v014.002 RM-675 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C7-00 RM-675 ورژن v014.002
v024.001 RM-675 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C7-00 RM-675 ورژن v024.001
v025.007 RM-675 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C7-00 RM-675 ورژن v025.007
v111.040.1511 RM-675 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C7-00 RM-675 ورژن v111.040.1511
v111.030.0607 RM-675 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C7-00 RM-675 ورژن v111.030.0607
v111.030.0609 RM-675 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia C7-00 RM-675 ورژن v111.030.0609
v042.007 RM-632 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E5 RM-632 ورژن v042.007
v42.10 RM-632 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E5 RM-632 ورژن v42.10
v91.1 RM-632 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E5 RM-632 ورژن v91.1
v42.10 RM-634 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E5 RM-634 ورژن v42.10
v111.030.0609 RM-626 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E7.00 RM-626 ورژن v111.030.0609
v111.40.1511 RM-626 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E7.00 RM-626 ورژن v111.40.1511
v06.27.01 RM-170 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E50 RM-170 ورژن v06.27.01
v07.13.0.0 RM-170 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E50 RM-170 ورژن v07.13.0.0
v07.36.0.0 RM-170 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E50 RM-170 ورژن v07.36.0.0
v06.27.01 RM-171 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E50 RM-171 ورژن v06.27.01
v07.13.0.0 RM-171 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E50 RM-171 ورژن v07.13.0.0
v07.36.0.0 RM-171 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E50 RM-171 ورژن v07.36.0.0
v210.34.36 RM-244 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E51 RM-244 ورژن v210.34.36
v220.34.37 RM-244 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E51 RM-244 ورژن v220.34.37
v300.34.56 RM-244 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E51 RM-244 ورژن v300.34.56
v201.34.38 RM-426 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E51-2 RM-426 ورژن v201.34.38
v33.2 RM-469 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E52 RM-469 ورژن v33.2
v51.18 RM-469 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E52 RM-469 ورژن v51.18
v54.3 RM-469 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E52 RM-469 ورژن v54.3
v71.004 RM-469 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E52 RM-469 ورژن v71.004
v91.00.3 RM-469 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E52 RM-469 ورژن v91.00.3
v91.00.4 RM-469 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E52 RM-469 ورژن v91.00.4
v034.001 RM-482 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia E55 RM-482 ورژن v034.001
v8.63 RM-709 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2.01 RM-709 ورژن v8.63
v08.71 RM-709 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2.01 RM-709 ورژن v08.71
v07.11 RM-717 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2.01 RM-717 ورژن v07.11
v11.62 RM-694 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2.02 RM-694 ورژن v11.62
v08.30 RM-772 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2.05 RM-772 ورژن v08.30
v08.60 RM-772 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2.05 RM-772 ورژن v08.60
v04.80 RM-618 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2 RM-618 ورژن v04.80
v04.90 RM-618 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2 RM-618 ورژن v04.90
v08.17 RM-618 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2 RM-618 ورژن v08.17
v08.25 RM-618 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2 RM-618 ورژن v08.25
v08.35 RM-618 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X2 RM-618 ورژن v08.35
v03.60 RM-540 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3 RM-540 ورژن v03.60
v08.50 RM-540 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3 RM-540 ورژن v08.50
v08.54 RM-540 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3 RM-540 ورژن v08.54
v7.58 RM-775 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3-02 RM-775 ورژن v7.58
v6.75 RM-775 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3-02 RM-775 ورژن v6.75
v5.65 RM-639 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3-2 RM-639 ورژن v5.65
v7.16 RM-639 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3-2 RM-639 ورژن v7.16
v7.51 RM-639 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X3-2 RM-639 ورژن v7.51
v43.5 RM-627 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X5 RM-627 ورژن v43.5
v31.0.4 RM-559 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X6 RM-559 ورژن v31.0.4
v32.0.2 RM-559 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X6 RM-559 ورژن v32.0.2
v40.0.2 RM-559 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X6 RM-559 ورژن v40.0.2
v022.008 RM-659 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X7 RM-659 ورژن v022.008
v021.013 RM-707 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X7 RM-707 ورژن v021.013
v025.007 RM-707 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X7 RM-707 ورژن v025.007
v111.030 RM-707 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X7 RM-707 ورژن v111.030
v111.040 RM-707 فایل فلش گوشی نوکیا Nokia X7 RM-707 ورژن v111.040
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******

 

 

 

 

 

 

rh

rm

ta

سی فیکس

کانال تلگرام telegram 

فایل های فلش نوکیا / Nokia Firmware
فایل های فلش نوکیا / Nokia Firmware