پکیج فایل های فلش و رام های نوکیا

 

مجموعه فایل های تست شده  نوکیا به صورت یک جا

 

گوشی های نوکیا دارا سری ها و مدل های مختلفی هست  و همچنین هر مدل دارای سیستم عاملی با ورژن ها ومنطقه های مختلف هست

 

درصورتی که  یک فایل فلش  و یا یا یک ورژن خاص از یک مدل را احتیاج داشته باشید به راحتی میتوانید  این فایل را با هزینه پایین تهیه کنید

ولی اگر شما یک تعمیرکار تلفن همراه (موبایل) باشید و یا به تعمیرات موبایل  علاقه مند باشید  احتیاج دارید که به مجموعه ای از فایل های فلش

و رام های گوشی های نوکیا دسترسی داشته باشید

جستوجو برای دانلود تک تک فایل های فلش هم زمان زیادی را ازشما میگیرد و هم هزینه ی بیشتری نسبت به تهیه پکیج فلش برای شما خواهد داشت

گاهی اوقات امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد  ویا تهیه فایل  مورد نظر میتواند  زمان بیشتری را برای تحویل گوشی  به مشتری بگیرد

با داشتن این پکیج  که مدام بروزرسانی میشود میتوانید هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی کنید

 

برای  مشاهده لیست فایل های نوکیا میتوانید از لینک زیر  وارد قیمت فروشگاه شده ولیست فریمور هارا مشاهده کنید

 

لینک مشاهده فایل های فلش در فروشگاه 

 

مشاهده مطلب فایل های فلش نوکیا به صورت تکی

 

 

 برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تعدادی از فایل های درون پکیج فایل فلش نوکیا

۳۰۲٫RM-813-v15.09-cfix.zip۲۳۰۱٫RM-839-v09.04-cfix.zip۱
۳۰۵٫RM-766-v07.42-cfix.zip۴۳۰۳٫RM-763-v14.87-cfix.zip۳
۳۰۶٫RM-767-v07.42-cfix.zip۶۳۰۶٫RM-767-v03.81-cfix.zip۵
۳۰۸ RM-838-v08.13-cfix.zip۸۳۰۸ RM-838-v07.55-farsi-cfix.zip۷
۳۱۱٫RM-714-v03.90-cfix.zip۱۰۳۰۹٫RM-843-v08.22-cfix.zip۹
۵۰۰٫rm-750-v111.021.0028-cfix.zip۱۲۳۱۱٫RM-714-v07.36-cfix.zip۱۱
۵۰۰٫rm-934-vRM-934-cfix.zip۱۴۵۰۰٫rm-750-v011.033-cfix.zip۱۳
۵۰۱٫rm-902-v14.0.06-cfix.zip۱۶۵۰۱٫rm-902-v14.0.1 farsi-cfix.zip۱۵
۶۰۳٫RM-779-v112.010.1406-cfix.zip۱۸۵۰۲٫RM-921-v14.0.4-cfix.zip۱۷
۶۰۳٫RM-779-v113.010.1506-cfix.zip۲۰۶۰۳٫RM-779-v112.010.1409-cfix.zip۱۹
۶۰۳٫RM-779-v112.010.1404-cfix.zip۲۲۶۰۳٫RM-779-v111.030.0609-cfix.zip۲۱
۷۰۱٫RM774-v112.010.-cfix.zip۲۴۷۰۰٫RM-670-v113-010-cfix.zip۲۳
۲۶۹۰٫RM-635-v9.70-cfix.zip۲۶۸۰۸٫RM-807-v112.020.0309-cfix.zip۲۵
۲۷۰۰C.RM-561-v07.15-cfix.zip۲۸۲۶۹۰٫RM-635-v10.10-cfix.zip۲۷
۲۷۰۰C.RM-561-v9.98-cfix.zip۳۰۲۷۰۰C.RM-561-v07.80-cfix.zip۲۹
۲۷۱۰C.RM-586-v9.67-cfix.zip۳۲۲۷۰۰C.RM-561-v9.80-cfix.zip۳۱
۲۷۳۰C.RM-578-v10.47-cfix.zip۳۴۲۷۱۰C.RM-586-v6.21-cfix.zip۳۳
۲۷۱۰C.RM-586-v9.69-cfix.zip۳۶۲۷۱۰C.RM-586-v6.13-cfix.zip۳۵
۳۱۰۹C.RM-274-v07.00-cfix.zip۳۸۲۷۳۰C.RM-578-v07.60-cfix.zip۳۷
۳۱۱۰C.RM-237-v7.30-cfix.zip۴۰۳۱۰۹C.RM-274-v07.21.cfix.zip۳۹
۳۱۱۰C.RM-237-v07.21-cfix.zip۴۲۳۱۱۰C.RM-237-v07.01-cfix.zip۴۱
۳۱۲۰C.RM-364-v07.16-cfix.zip۴۴۳۱۱۰C.RM-237-v06.60-cfix.zip۴۳
۳۱۲۰C.RM-364-v09.41-cfix.zip۴۶۳۱۲۰C.RM-364-v06.20-cfix.zip۴۵
۳۱۲۰C.RM-366-v07.15-cfix.zip۴۸۳۱۲۰C.RM-364-v12.35-cfix.zip۴۷
۳۲۵۰٫RM-38-v3.23-cfix.zip۵۰۳۱۲۰C.RM-366-v10.00-cfix.zip۴۹
۳۲۵۰٫RM-38-v04.60-cfix.zip۵۲۳۲۵۰٫RM-38-v04.40-cfix.zip۵۱
۳۵۰۰C.RM-272-v07.00-cfix.zip۵۴۳۵۰۰C.RM-272-v06.60-cfix.zip۵۳
۳۵۰۰C.RM-272-v05.51-cfix.zip۵۶۳۵۰۰C.RM-272-v07.21-cfix.zip۵۵
۳۵۵۵٫RM-257-v6.00-cfix.zip۵۸۳۵۵۵٫RM-257-v05.07-cfix.zip۵۷
۳۶۰۰S.RM-352-v04.86-cfix.zip۶۰۳۶۰۰S.RM-352-v04.11-cfix.zip۵۹
۳۶۰۰S.RM-352-v05.64-cfix.zip۶۲۳۶۰۰S.RM-352-v05.20-cfix.zip۶۱
۳۶۱۰S.RM-429-v03.53-cfix.zip۶۴۳۶۰۰S.RM-352-v6.26-cfix.zip۶۳
۳۰۰٫RM-781-v07.65-cfix.ir.zip۶۶۳۶۱۰S.RM-429-v03.56-cfix.zip۶۵
۳۰۰٫RM-781-v07.49-cfix.ir.zip۶۸۳۰۰٫RM-781-v07.44-cfix.ir.zip۶۷
۲۲۰٫RM-969-v14.00.11-cfix.ir.zip۷۰۲۱۰٫RM-924-v06.09-cfix.ir.zip۶۹
۵۱۳۰٫RM-495-v05.80-cfix.ir.zip۷۲۳۷۲۰c.rm-518-v10.16-cfix.ir.zip۷۱
۵۱۳۰٫RM-495-v07.91-cfix.ir.zip۷۴۵۱۳۰٫RM-495-v06.65-cfix.ir.zip۷۳
۵۱۳۰٫RM-495-v07.97-cfix.ir.zip۷۶۵۱۳۰٫RM-495-v07.96-cfix.ir.rar۷۵
۵۲۰۰٫RM-174-v06.03-cfix.ir.zip۷۸۵۲۰۰٫RM-174-v05.53-cfix.ir.zip۷۷
۵۲۲۰٫RM-411-v04.00-cfix.ir.zip۸۰۵۲۰۰٫RM-174-v07.20-cfix.ir.zip۷۹
۵۲۲۰٫RM-411-v04.92-cfix.ir.zip۸۲۵۲۲۰٫RM-411-v04.86-cfix.ir.zip۸۱
۵۲۲۰٫RM-411-v05.63-cfix.ir.zip۸۴۵۲۲۰٫RM-411-v05.20-cfix.ir.zip۸۳
۵۲۲۰٫RM-411-v07.23-cfix.ir.zip۸۶۵۲۲۰٫RM-411-v06.51-cfix.ir.zip۸۵
۵۲۳۰٫RM-588-v40.0.003-cfix.ir.zip۸۸۵۲۳۰٫RM-588-v21.6-cfix.ir.zip۸۷
۵۲۳۰٫RM-588-v51.6.002-cfix.ir.zip۹۰۵۲۳۰٫RM-588-v40.6.3-cfix.ir.zip۸۹
۵۲۳۰٫RM-593-V40.8.003-cfix.ir.zip۹۲۵۲۳۰٫RM-593-v20.8.007-cfix.ir.zip۹۱
۵۲۳۰٫RM-629-v50.8.001-cfix.ir.zip۹۴۵۲۳۰٫RM-594-v50.8.001-cfix.ir.zip۹۳
۵۲۳۳٫RM-625-v40.1.003-cfix.ir.zip۹۶۵۲۳۳٫RM-625-v21.1.004-cfix.ir.zip۹۵
۵۲۵۰٫RM-684-v11.0.008-cfix.ir.zip۹۸۵۲۳۳٫RM-625-v51.1.002-cfix.ir.zip۹۷
۵۳۰۰٫RM-146-v05.00-cfix.ir.zip۱۰۰۵۲۵۰٫RM-684-v30.0.002-cfix.ir.zip۹۹
۵۳۰۰٫RM-146-v07.20-cfix.ir.zip۱۰۲۵۳۰۰٫RM-146-v05.51-cfix.ir.zip۱۰۱
۵۳۰۰B.RM-147-v03.92-cfix.ir.zip۱۰۴۵۳۰۰B.RM-147-v03.50-cfix.ir.zip۱۰۳
۵۳۱۰٫RM-303-v03.63-cfix.ir.zip۱۰۶۵۳۰۰B.RM-147-v07.00-cfix.ir.zip۱۰۵
۵۳۱۰٫RM-303-v06.62-cfix.ir.zip۱۰۸۵۳۱۰٫RM-303-v05.81-cfix.ir.zip۱۰۷
۵۳۱۰٫RM-303-v09.42-cfix.ir.zip۱۱۰۵۳۱۰٫RM-303-v09.21-cfix.ir.zip۱۰۹
۵۳۱۰٫RM-303-v58.58-cfix.ir.zip۱۱۲۵۳۱۰٫RM-303-v10.10-cfix.ir.zip۱۱۱
۵۳۲۰٫RM-409-v03.08-cfix.ir.zip۱۱۴۵۳۲۰٫RM-409-v03.26-cfix.ir.zip۱۱۳
۵۳۲۰٫RM-417-v03.08-cfix.ir.zip۱۱۶۵۳۲۰٫RM-409-v04.13-cfix.ir.zip۱۱۵
۵۳۳۰٫RM-615-v09.85-cfix.ir.zip۱۱۸۵۳۳۰٫RM-615-v06.80-cfix.ir.zip۱۱۷
۵۵۰۰٫RM-86-v04.40-cfix.ir.zip۱۲۰۵۵۰۰٫RM-86-v03.18-cfix.ir.zip۱۱۹
۵۵۳۰٫RM-504-v10.0.050-cfix.ir.zip۱۲۲۵۵۰۰٫RM-86-v04.60-cfix.ir.zip۱۲۱
۵۵۳۰٫RM-504-v32.0.7-cfix.ir.zip۱۲۴۵۵۳۰٫RM-504-v31.0.005-cfix.ir.zip۱۲۳
۵۶۱۰٫RM-359-v08.23-cfix.ir.zip۱۲۶۵۵۳۰٫RM-504-v40.00.3-cfix.ir.zip۱۲۵
۵۶۱۰D.RM-242-v06.60-cfix.ir.zip۱۲۸۵۶۱۰D.RM-242-v04.81-cfix.ir.zip۱۲۷
۵۶۱۰D.RM-242-v08.30-cfix.ir.zip۱۳۰۵۶۱۰D.RM-242-v07.12-cfix.ir.zip۱۲۹
۵۶۱۰D.RM-242-v10.00-cfix.ir.zip۱۳۲۵۶۱۰D.RM-242-v09.40-cfix.ir.zip۱۳۱
۵۷۰۰٫RM-230-v03.27-cfix.ir.zip۱۳۴۵۶۳۰٫RM-431-v13.09-cfix.ir.zip۱۳۳
۵۷۰۰٫RM-230-v04.21-cfix.ir.zip۱۳۶۵۷۰۰٫RM-230-v03.83.1-cfix.ir.zip۱۳۵
۵۷۰۰٫RM-302-v03.27_03.28-cfix.ir.zip۱۳۸۵۷۰۰٫RM-230-v05.11-cfix.ir.zip۱۳۷
۵۷۰۰٫RM-302-v06.01-cfix.ir.zip۱۴۰۵۷۰۰٫RM-302-v05.11.1-cfix.ir.zip۱۳۹
۵۷۳۰٫RM-465-v200.12.87-cfix.ir.zip۱۴۲۵۷۳۰٫RM-465-v100.48.122-cfix.ir.zip۱۴۱
۵۸۰۰٫RM-356-v52.0.101-cfix.ir.zip۱۴۴۵۸۰۰٫RM-356-v51.0.006-cfix.ir.zip۱۴۳
۵۸۰۰٫RM-356-v60.00.03-cfix.ir.zip۱۴۶۵۸۰۰٫RM-356-v52.007-cfix.ir.zip۱۴۵
۶۰۸۵٫RM-198-v05.02-cfix.ir.zip۱۴۸۵۸۰۰٫RM-428-v51.2.7-cfix.ir.zip۱۴۷
۶۰۸۵٫RM-198-v06.00-cfix.ir.zip۱۵۰۶۰۸۵٫RM-198-v05.03-cfix.ir.zip۱۴۹
۶۰۸۶٫RM-188-v06.00-cfix.ir.zip۱۵۲۶۰۸۶٫RM-188-v05.03-cfix.ir.zip۱۵۱
۶۰۸۶٫RM-260-v16.00-cfix.ir.zip۱۵۴۶۰۸۶٫RM-260-v15.02-cfix.ir.zip۱۵۳
۶۱۱۰N.RM-122-v03.51-cfix.ir.zip۱۵۶۶۰۸۶٫RM-260-v26.01-cfix.ir.zip۱۵۵
۶۱۱۰N.RM-122-v06.01-cfix.ir.zip۱۵۸۶۱۱۰N.RM-122-v05.11-cfix.ir.zip۱۵۷
۶۱۲۰C.RM-243-v04.21-cfix.ir.zip۱۶۰۶۱۲۰C.RM-243-v03.83 Europe-cfix.ir.zip۱۵۹
۶۱۲۰C.RM-243-v06.01-cfix.ir.zip۱۶۲۶۱۲۰C.RM-243-v05.11-cfix.ir.zip۱۶۱
۶۱۲۰C.RM-243-v7.10-cfix.ir.zip۱۶۴۶۱۲۰C.RM-243-v06.51-cfix.ir.zip۱۶۳
۶۱۲۱٫RM-308-v05.11-cfix.ir.zip۱۶۶۶۱۲۰C.RM-243-v7.20-cfix.ir.zip۱۶۵
۶۱۲۴C.RM-422-v04.61-cfix.ir.zip۱۶۸۶۱۲۴C.RM-422-v04.40-cfix.ir.zip۱۶۷
۶۱۲۵٫RM-178-v03.72-cfix.ir.zip۱۷۰۶۱۲۵٫RM-178-v03.51-cfix.ir.zip۱۶۹
۶۱۲۵٫RM-178-v05.43-cfix.ir.zip۱۷۲۶۱۲۵٫RM-178-v04.20-cfix.ir.zip۱۷۱
۶۱۳۱٫RM-115-v05.50-cfix.ir.zip۱۷۴۶۱۳۱٫RM-115-v03.50-cfix.ir.zip۱۷۳
۶۱۳۱٫RM-115-v06.60-cfix.ir.zip۱۷۶۶۱۳۱٫RM-115-v06.10-cfix.ir.zip۱۷۵
۶۱۳۶٫RM-199-v04.01-cfix.ir.zip۱۷۸۶۱۳۶٫RM-199-v03.71.2-cfix.ir.zip۱۷۷
۶۱۵۱٫RM-200-v03.56-cfix.ir.zip۱۸۰۶۱۳۶٫RM-199-v05.21-cfix.ir.zip۱۷۹
۶۱۵۱٫RM-200-v04.10-cfix.ir.zip۱۸۲۶۱۵۱٫RM-200-v04.11-cfix.ir.zip۱۸۱
۶۲۱۰٫RM-367-v03.41-cfix.ir.zip۱۸۴۶۲۱۰٫RM-367-v03.25-cfix.ir.zip۱۸۳
۶۲۱۲C.RM-396-v05.15-cfix.ir.zip۱۸۶۶۲۱۰٫RM-367-v04.13-cfix.ir.zip۱۸۵
۶۲۲۰C.RM-328-v03.23-cfix.ir.zip۱۸۸۶۲۱۲C.RM-396-v05.16-cfix.ir.zip۱۸۷
۶۲۲۰C.RM-328-v05.15-cfix.ir.zip۱۹۰۶۲۲۰C.RM-328-v03.46-cfix.ir.zip۱۸۹
۶۲۳۳٫RM-145-v04.52-cfix.ir.zip۱۹۲۶۲۳۳٫RM-145-v03.70-cfix.ir.zip۱۹۱
۶۲۳۳٫RM-145-v05.60-cfix.ir.zip۱۹۴۶۲۳۳٫RM-145-v05.43-cfix.ir.zip۱۹۳
۶۲۳۴٫RM-123-v05.43-cfix.ir.zip۱۹۶۶۲۳۴٫RM-123-v04.52-cfix.ir.zip۱۹۵
۶۲۶۰S.RM-368-v04.32-cfix.ir.zip۱۹۸۶۲۳۴٫RM-123-v05.60-cfix.ir.zip۱۹۷
۶۲۶۰S.RM-368-v07.27-cfix.ir.zip۲۰۰۶۲۶۰S.RM-368-v07.20-cfix.ir.zip۱۹۹
۶۲۶۳٫RM-207-v05.20-cfix.ir.zip۲۰۲۶۲۶۳٫RM-207-v04.44-cfix.ir.zip۲۰۱
۶۲۶۷٫RM-210-v05.20-cfix.ir.zip۲۰۴۶۲۶۷٫RM-210-v03.25-cfix.ir.zip۲۰۳
۶۲۷۰٫RM-56-v03.69-cfix.ir.zip۲۰۶۶۲۷۰٫RM-56-v03.66-cfix.ir.zip۲۰۵
۶۲۷۰٫RM-56-v03.85-cfix.ir.zip۲۰۸۶۲۷۰٫RM-56-v03.81-cfix.ir.zip۲۰۷
۶۲۸۰٫RM-78-v03.60-cfix.ir.zip۲۱۰۶۲۷۰٫RM-56-v03.90-cfix.ir.zip۲۰۹
۶۲۸۰٫RM-78-v05.92-cfix.ir.zip۲۱۲۶۲۸۰٫RM-78-v03.81-cfix.ir.zip۲۱۱
۶۲۸۰٫RM-78-v06.43-cfix.ir.zip۲۱۴۶۲۸۰٫RM-78-v06.10-cfix.ir.zip۲۱۳
۶۲۸۸٫RM-268-v03.61-cfix.ir.zip۲۱۶۶۲۸۸٫RM-78-v06.43-cfix.ir.zip۲۱۵
۶۲۹۰٫RM-176-v04.21-cfix.ir.zip۲۱۸۶۲۹۰٫RM-176-v03.06-cfix.ir.zip۲۱۷
۶۳۰۰٫RM-217-v06.01-cfix.ir.zip۲۲۰۶۳۰۰٫RM-217-v05.00-cfix.ir.zip۲۱۹
۶۳۰۰٫RM-217-v07.00-cfix.ir.zip۲۲۲۶۳۰۰٫RM-217-v06.60-cfix.ir.zip۲۲۱
۶۳۰۰B.RM-222-v04.20-cfix.ir.zip۲۲۴۶۳۰۰٫RM-217-v07.21-cfix.ir.zip۲۲۳
۶۳۰۰i.RM-337-v05.20-cfix.ir.zip۲۲۶۶۳۰۰i.RM-337-v03.41-cfix.ir.zip۲۲۵
۶۳۰۱٫RM-323-v05.93-cfix.ir.zip۲۲۸۶۳۰۱٫RM-322-v04.62-cfix.ir.zip۲۲۷
۶۳۰۳C.RM-443-v09.10-cfix.ir.zip۲۳۰۶۳۰۳C.RM-443-v06.40-cfix.ir.zip۲۲۹
۶۳۰۳i.RM-638-v09.83-cfix.ir.zip۲۳۲۶۳۰۳C.RM-443-v10.12-cfix.ir.zip۲۳۱
۶۵۰۰C.RM-265-v06.61-cfix.ir.zip۲۳۵۶۵۰۰C.RM-265-v04.84-cfix.ir.zip۲۳۴
۶۵۰۰C.RM-265-v09.48-cfix.ir.zip۲۳۷۶۵۰۰C.RM-265-v08.30-cfix.ir.zip۲۳۶
۶۵۰۰S.RM-240-v08.30-cfix.ir.zip۲۳۹۶۵۰۰S.RM-240-v06.60-cfix.ir.zip۲۳۸
۶۵۰۰S.RM-240-v10.00-cfix.ir-cfix.ir.zip۲۴۱۶۵۰۰S.RM-240-v09.40-cfix.ir.zip۲۴۰
۶۵۰۰S.RM-240-v12.35-cfix.ir.zip۲۴۳۶۵۰۰S.RM-240-v10.30-cfix.ir.zip۲۴۲
۶۵۵۵٫RM-271-V03.45-CFIX.IR.zip۲۴۵۶۵۵۵٫RM-271-v03.31-cfix.ir.zip۲۴۴
۶۵۵۵٫RM-271-V05.00-CFIX.IR.zip۲۴۷۶۵۵۵٫RM-271-v03.43-cfix.ir.zip۲۴۶
۶۶۰۰F.RM-325-v04.90-cfix.ir.zip۲۴۹۶۶۰۰F.RM-325-v04.80-cfix.ir.zip۲۴۸
۶۶۰۰F.RM-325-v06.20-cfix.ir.zip۲۵۱۶۶۰۰F.RM-325-v05.23-cfix.ir.zip۲۵۰
۶۶۰۰S.RM-414-v04.81-cfix.ir.zip۲۵۳۶۶۰۰iS.RM-570-v36.60-cfix.ir.zip۲۵۲
۶۶۰۰S.RM-414-v6.55-cfix.ir.zip۲۵۵۶۶۰۰S.RM-414-v05.23-cfix.ir.zip۲۵۴
۶۶۸۱٫RM-57-v6.09.00-cfix.ir.zip۲۵۷۶۶۵۰F.RM-400-v03.31-cfix.ir.zip۲۵۶
۶۶۸۲٫RM-58-v3.01.1-cfix.ir.zip۲۵۹۶۶۸۱٫RM-57-v7.11.00-cfix.ir.zip۲۵۸
۶۶۸۲٫RM-58-v4.62.0-cfix.ir.zip۲۶۱۶۶۸۲٫RM-58-v4.41.0-cfix.ir.zip۲۶۰
۶۷۰۰C.RM-470-v13.20-cfix.ir.zip۲۶۳۶۷۰۰C.RM-470-v13.10-cfix.ir.zip۲۶۲
۶۷۰۰S.RM-576-v33.214-cfix.ir.zip۲۶۵۶۷۰۰C.RM-470-v13.21-cfix.ir.zip۲۶۴
۶۷۰۰S.RM-576-v071.004-cfix.ir.zip۲۶۷۶۷۰۰S.RM-576-v62.1-cfix.ir.zip۲۶۶
۶۷۲۰C.RM-424-v032.001-cfix.ir.zip۲۶۹۶۷۲۰C.RM-424-v31.22-cfix.ir.zip۲۶۸
۶۷۳۰C.RM-566-v31.22-cfix.ir.zip۲۷۱۶۷۲۰C.RM-564-v012.008-cfix.ir.zip۲۷۰
۶۷۶۰S.RM-573-v3.38-cfix.ir.zip۲۷۳۶۷۶۰S.RM-573-v03.45-cfix.ir.zip۲۷۲
۷۰۲۰٫RM-497-V10.00-CFIX.IR.zip۲۷۵۶۷۶۰S.RM-573-v20.5-cfix.ir.zip۲۷۴
۷۲۱۰S.RM-436-v04.87-cfix.ir.zip۲۷۷۷۲۱۰S.RM-436-V04.63-cfix.ir.zip۲۷۶
۷۲۱۰S.RM-436-v07.23-cfix.ir.zip۲۷۹۷۲۱۰S.RM-436-v05.21-cfix.ir.zip۲۷۸
۷۲۳۰٫RM-604-v09.83-cfix.ir.zip۲۸۱۷۲۳۰٫RM-604-v6.90-cfix.ir.zip۲۸۰
۷۲۳۰٫RM-604-v10.82-cfix.ir.zip۲۸۳۷۲۳۰٫RM-604-v10.81-cfix.ir.zip۲۸۲
۷۳۱۰S.RM-379-v9.40-cfix.ir.zip۲۸۵۷۳۱۰S.RM-379-v07.51-cfix.ir.zip۲۸۴
۷۳۷۰٫RM-70-v03.52-cfix.ir.zip۲۸۷۷۳۷۰٫RM-70-v03.51-cfix.ir.zip۲۸۶
۶۶۳۰٫RM-1-v6.050340-cfix.ir.zip۲۸۹۷۳۷۰٫RM-70-v03.56-cfix.ir.zip۲۸۸
۷۳۷۰٫RM-70-v04.13-cfix.ir.zip۲۹۱۷۳۷۰٫RM-70-v04.05-cfix.ir.zip۲۹۰
۷۳۷۳٫RM-140-v03.84-cfix.ir.zip۲۹۳۷۳۷۰٫RM-70-v04.51-cfix.ir.zip۲۹۲
۷۳۷۳٫RM-209-v03.90-cfix.ir.zip۲۹۵۷۳۷۳٫RM-140-v04.51-cfix.ir.zip۲۹۴
۷۳۷۳٫RM-209-v05.00-cfix.ir.zip۲۹۷۷۳۷۳٫RM-209-v04.70-cfix.ir.zip۲۹۶
۷۵۰۰٫RM-249-v03.42-cfix.ir.rar۲۹۹۷۳۷۳٫RM-209-v05.50-cfix.ir.zip۲۹۸
۷۵۰۰٫RM-249-v3.50-cfix.ir.zip۳۰۱۷۵۰۰٫RM-249-v03.50-cfix.ir.zip۳۰۰
۷۵۰۰٫RM-249-v05.20-cfix.ir.zip۳۰۳۷۵۰۰٫RM-249-v04.62-cfix.ir.zip۳۰۲
۷۶۱۰٫RM-354-v05.20-cfix.ir.zip۳۰۵۷۶۱۰٫RM-354-v04.82-cfix.ir.zip۳۰۴
۷۹۰۰P.RM-264-v04.80-cfix.ir.zip۳۰۷۷۹۰۰P.RM-264-v03.40-cfix.ir.zip۳۰۶
۷۹۰۰P.RM-264-v06.61-cfix.ir.zip۳۰۹۷۹۰۰P.RM-264-v04.84-cfix.ir.zip۳۰۸
۸۶۰۰٫RM-164-v04.02-cfix.ir.zip۳۱۱۸۶۰۰٫RM-164-v03.52-cfix.ir.zip۳۱۰
۸۸۰۰٫RM-165-v04.20-cfix.ir.zip۳۱۳۸۸۰۰٫RM-13-v11003-cfix.ir.zip۳۱۲
۸۸۰۰٫RM-223-v06.40-cfix.ir.zip۳۱۵۸۸۰۰٫RM-223-v05.21-cfix.ir.zip۳۱۴
ASHA500.RM-934-v14.0.4-cfix.ir.zip۳۱۷۸۸۰۰٫RM-223-v07.10-cfix.ir.zip۳۱۶
C1.01.RM-607-v6.15-cfix.ir.zip۳۱۹C1.01.RM-607-v05.45-cfix.ir.zip۳۱۸
C2.02.RM-692-V06.51-cfix.ir.zip۳۲۱C2.00.RM-704-V3.82-CFIX.IR.zip۳۲۰
C2.03-rm-702-v07.63-cfix.ir.zip۳۲۳C2.03-rm-702-v6.51-cfix.ir.zip۳۲۲
C2-01.rm-721-v11.10-cfix.ir.zip۳۲۵C2.05.RM-724-v08.69-cfix.ir.zip۳۲۴
c3.01.RM-776-v07.58-cfix.ir.zip۳۲۷C2-01.rm-721-v11.40-cfix.ir.zip۳۲۶
C3.RM-614-v08.70-cfix.ir.zip۳۲۹C3.RM-614-v7.20-cfix.ir.zip۳۲۸
C3-01.RM-640-v6.5-cfix.ir.zip۳۳۱C3-01.RM-640-v05.65-cfix.ir.zip۳۳۰
c5.03.RM-697-v11.0.024-cfix.ir.zip۳۳۳c5.02.RM-745-v71.3-cfix.ir.zip۳۳۲
c5.03.RM-697-v20.0.24-cfix.ir.zip۳۳۵c5.03.RM-697-v12.0.023-cfix.ir.zip۳۳۴
C5.RM-645-v31.22-cfix.ir.zip۳۳۷c5.03.RM-697-v23-cfix.ir.zip۳۳۶
C5.RM-645-v032.010.004-cfix.ir.zip۳۳۹C5.RM-645-v032.010.003-cfix.ir.zip۳۳۸
C5.RM-645-v71.5-cfix.ir.zip۳۴۱C5.RM-645-v061.005-cfix.ir.zip۳۴۰
C6.RM-612-v11.0.029-cfix.ir.zip۳۴۳c5-RM.745-v101.003-cfix.ir.zip۳۴۲
C6.RM-612-v42.0.4-cfix.ir.zip۳۴۵C6.RM-612-v20.0.04-cfix.ir.zip۳۴۴
C6.RM-624-v20.2.41-cfix.ir.zip۳۴۷C6.RM-601-v12.6-cfix.ir.zip۳۴۶
C6-01.RM-718-v25.7-cfix.ir.zip۳۴۹C6-01.RM-718-v22.14-cfix.ir.zip۳۴۸
C7-00.RM-675-v014.002-cfix.ir.zip۳۵۱C6-01.RM-718-v111.040.1511-cfix.ir.zip۳۵۰
C7-00.RM-675-v025.007-cfix.ir.zip۳۵۳C7-00.RM-675-v024.001-cfix.ir.zip۳۵۲
C7-00.RM-675-v111.030.0607-cfix.ir.zip۳۵۵C7-00.RM-675-v111.040.1511-cfix.ir.zip۳۵۴
E5.RM-632-v042.007-cfix.ir.zip۳۵۷C7-00.RM-675-v111.030.0609-cfix.ir.zip۳۵۶
E5.RM-632-v91.1-cfix.ir.zip۳۵۹E5.RM-632-v42.10-cfix.ir.zip۳۵۸
E7.00RM-626-v111.030.0609-cfix.ir.zip۳۶۱E5.RM-634-v42.10-cfix.ir.zip۳۶۰
E50.RM-170-v06.27.01-cfix.ir.zip۳۶۳E7.00RM-626-v111.40.1511-cfix.ir.zip۳۶۲
E50.RM-170-v07.36.0.0-cfix.ir.zip۳۶۵E50.RM-170-v07.13.0.0-cfix.ir.zip۳۶۴
E50.RM-171-v06.27.01-cfix.ir.zip۳۶۷E50.RM-170-v7.36.0.0-cfix.ir.zip۳۶۶
E50.RM-171-v07.36.0.0-cfix.ir.zip۳۶۹E50.RM-171-v07.13.0.0-cfix.ir.zip۳۶۸
E51.RM-244-v220.34.37-cfix.ir.zip۳۷۱E51.RM-244-v210.34.36-cfix.ir.zip۳۷۰
E51-2.RM-426-v201.34.38-cfix.ir.zip۳۷۳E51.RM-244-v300.34.56-cfix.ir.zip۳۷۲
E52.RM-469-v51.18-cfix.ir.zip۳۷۵E52.RM-469-V33.2-cfix.ir.zip۳۷۴
E52.RM-469-v71.004-cfix.ir.zip۳۷۷E52.RM-469-v54.3-cfix.ir.zip۳۷۶
E52.RM-469-v91.00.4-cfix.ir.zip۳۷۹E52.RM-469-v91.00.3-cfix.ir.zip۳۷۸
X2.01.RM-709-v8.63-cfix.ir.zip۳۸۱E55.RM-482-v034.001-cfix.ir.zip۳۸۰
X2.01.RM-717-v07.11-cfix.ir.zip۳۸۳X2.01.RM-709-v08.71-cfix.ir.zip۳۸۲
X2.05.RM-772-v08.30-cfix.ir.zip۳۸۵X2.02.RM-694-v11.62-cfix.ir.zip۳۸۴
X2.RM-618-v04.80-cfix.ir.zip۳۸۷X2.05.RM-772-v08.60-cfix.ir.zip۳۸۶
X2.RM-618-v08.17-cfix.ir.zip۳۸۹X2.RM-618-v04.90-cfix.ir.zip۳۸۸
X2.RM-618-v08.35-cfix.ir.zip۳۹۱X2.RM-618-v08.25-cfix.ir.zip۳۹۰
X3.RM-540-v08.50-cfix.ir.zip۳۹۳X3.RM-540-v03.60-cfix.ir.zip۳۹۲
X3.RM-540-v11.00-cfix.ir.zip۳۹۵X3.RM-540-v08.54-cfix.ir.zip۳۹۴
X3-02.RM-775-v6.75-cfix.ir.zip۳۹۷X3-02.RM-775-v7.58-cfix.ir.zip۳۹۶
X3-2.RM-639-v7.16-cfix.ir.zip۳۹۹X3-2.RM-639-v5.65-cfix.ir.zip۳۹۸
X5.RM-627-v43.5-cfix.ir.zip۴۰۱X3-2.RM-639-v7.51-cfix.ir.zip۴۰۰
X6.RM-559-v32.0.2-cfix.ir.zip۴۰۳X6.RM-559-v31.0.4-cfix.ir.zip۴۰۲
X7.RM-659-v022.008-cfix.ir.zip۴۰۵X6.RM-559-v40.0.2-cfix.ir.zip۴۰۴
X7.RM-707-v025.007-cfix.ir.zip۴۰۷X7.RM-707-v021.013-cfix.ir.zip۴۰۶
X7.RM-707-v111.040.1511-cfix.ir.zip۴۰۹X7.RM-707-v111.030.0609-cfix.ir.zip۴۰۸