پکیج فایل های فلش و رام های نوکیا

 

مجموعه فایل های تست شده  نوکیا به صورت یک جا

 

گوشی های نوکیا دارا سری ها و مدل های مختلفی هست  و همچنین هر مدل دارای سیستم عاملی با ورژن ها ومنطقه های مختلف هست

 

درصورتی که  یک فایل فلش  و یا یا یک ورژن خاص از یک مدل را احتیاج داشته باشید به راحتی میتوانید  این فایل را با هزینه پایین تهیه کنید

ولی اگر شما یک تعمیرکار تلفن همراه (موبایل) باشید و یا به تعمیرات موبایل  علاقه مند باشید  احتیاج دارید که به مجموعه ای از فایل های فلش

و رام های گوشی های نوکیا دسترسی داشته باشید

جستوجو برای دانلود تک تک فایل های فلش هم زمان زیادی را ازشما میگیرد و هم هزینه ی بیشتری نسبت به تهیه پکیج فلش برای شما خواهد داشت

گاهی اوقات امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد  ویا تهیه فایل  مورد نظر میتواند  زمان بیشتری را برای تحویل گوشی  به مشتری بگیرد

با داشتن این پکیج  که مدام بروزرسانی میشود میتوانید هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی کنید

 

برای  مشاهده لیست فایل های نوکیا میتوانید از لینک زیر  وارد قیمت فروشگاه شده ولیست فریمور هارا مشاهده کنید

 

لینک مشاهده فایل های فلش در فروشگاه 

 

مشاهده مطلب فایل های فلش نوکیا به صورت تکی

 

 

 برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تعدادی از فایل های درون پکیج فایل فلش نوکیا

۳۰۲٫RM-813-v15.09-cfix.zip ۲ ۳۰۱٫RM-839-v09.04-cfix.zip ۱
۳۰۵٫RM-766-v07.42-cfix.zip ۴ ۳۰۳٫RM-763-v14.87-cfix.zip ۳
۳۰۶٫RM-767-v07.42-cfix.zip ۶ ۳۰۶٫RM-767-v03.81-cfix.zip ۵
۳۰۸ RM-838-v08.13-cfix.zip ۸ ۳۰۸ RM-838-v07.55-farsi-cfix.zip ۷
۳۱۱٫RM-714-v03.90-cfix.zip ۱۰ ۳۰۹٫RM-843-v08.22-cfix.zip ۹
۵۰۰٫rm-750-v111.021.0028-cfix.zip ۱۲ ۳۱۱٫RM-714-v07.36-cfix.zip ۱۱
۵۰۰٫rm-934-vRM-934-cfix.zip ۱۴ ۵۰۰٫rm-750-v011.033-cfix.zip ۱۳
۵۰۱٫rm-902-v14.0.06-cfix.zip ۱۶ ۵۰۱٫rm-902-v14.0.1 farsi-cfix.zip ۱۵
۶۰۳٫RM-779-v112.010.1406-cfix.zip ۱۸ ۵۰۲٫RM-921-v14.0.4-cfix.zip ۱۷
۶۰۳٫RM-779-v113.010.1506-cfix.zip ۲۰ ۶۰۳٫RM-779-v112.010.1409-cfix.zip ۱۹
۶۰۳٫RM-779-v112.010.1404-cfix.zip ۲۲ ۶۰۳٫RM-779-v111.030.0609-cfix.zip ۲۱
۷۰۱٫RM774-v112.010.-cfix.zip ۲۴ ۷۰۰٫RM-670-v113-010-cfix.zip ۲۳
۲۶۹۰٫RM-635-v9.70-cfix.zip ۲۶ ۸۰۸٫RM-807-v112.020.0309-cfix.zip ۲۵
۲۷۰۰C.RM-561-v07.15-cfix.zip ۲۸ ۲۶۹۰٫RM-635-v10.10-cfix.zip ۲۷
۲۷۰۰C.RM-561-v9.98-cfix.zip ۳۰ ۲۷۰۰C.RM-561-v07.80-cfix.zip ۲۹
۲۷۱۰C.RM-586-v9.67-cfix.zip ۳۲ ۲۷۰۰C.RM-561-v9.80-cfix.zip ۳۱
۲۷۳۰C.RM-578-v10.47-cfix.zip ۳۴ ۲۷۱۰C.RM-586-v6.21-cfix.zip ۳۳
۲۷۱۰C.RM-586-v9.69-cfix.zip ۳۶ ۲۷۱۰C.RM-586-v6.13-cfix.zip ۳۵
۳۱۰۹C.RM-274-v07.00-cfix.zip ۳۸ ۲۷۳۰C.RM-578-v07.60-cfix.zip ۳۷
۳۱۱۰C.RM-237-v7.30-cfix.zip ۴۰ ۳۱۰۹C.RM-274-v07.21.cfix.zip ۳۹
۳۱۱۰C.RM-237-v07.21-cfix.zip ۴۲ ۳۱۱۰C.RM-237-v07.01-cfix.zip ۴۱
۳۱۲۰C.RM-364-v07.16-cfix.zip ۴۴ ۳۱۱۰C.RM-237-v06.60-cfix.zip ۴۳
۳۱۲۰C.RM-364-v09.41-cfix.zip ۴۶ ۳۱۲۰C.RM-364-v06.20-cfix.zip ۴۵
۳۱۲۰C.RM-366-v07.15-cfix.zip ۴۸ ۳۱۲۰C.RM-364-v12.35-cfix.zip ۴۷
۳۲۵۰٫RM-38-v3.23-cfix.zip ۵۰ ۳۱۲۰C.RM-366-v10.00-cfix.zip ۴۹
۳۲۵۰٫RM-38-v04.60-cfix.zip ۵۲ ۳۲۵۰٫RM-38-v04.40-cfix.zip ۵۱
۳۵۰۰C.RM-272-v07.00-cfix.zip ۵۴ ۳۵۰۰C.RM-272-v06.60-cfix.zip ۵۳
۳۵۰۰C.RM-272-v05.51-cfix.zip ۵۶ ۳۵۰۰C.RM-272-v07.21-cfix.zip ۵۵
۳۵۵۵٫RM-257-v6.00-cfix.zip ۵۸ ۳۵۵۵٫RM-257-v05.07-cfix.zip ۵۷
۳۶۰۰S.RM-352-v04.86-cfix.zip ۶۰ ۳۶۰۰S.RM-352-v04.11-cfix.zip ۵۹
۳۶۰۰S.RM-352-v05.64-cfix.zip ۶۲ ۳۶۰۰S.RM-352-v05.20-cfix.zip ۶۱
۳۶۱۰S.RM-429-v03.53-cfix.zip ۶۴ ۳۶۰۰S.RM-352-v6.26-cfix.zip ۶۳
۳۰۰٫RM-781-v07.65-cfix.ir.zip ۶۶ ۳۶۱۰S.RM-429-v03.56-cfix.zip ۶۵
۳۰۰٫RM-781-v07.49-cfix.ir.zip ۶۸ ۳۰۰٫RM-781-v07.44-cfix.ir.zip ۶۷
۲۲۰٫RM-969-v14.00.11-cfix.ir.zip ۷۰ ۲۱۰٫RM-924-v06.09-cfix.ir.zip ۶۹
۵۱۳۰٫RM-495-v05.80-cfix.ir.zip ۷۲ ۳۷۲۰c.rm-518-v10.16-cfix.ir.zip ۷۱
۵۱۳۰٫RM-495-v07.91-cfix.ir.zip ۷۴ ۵۱۳۰٫RM-495-v06.65-cfix.ir.zip ۷۳
۵۱۳۰٫RM-495-v07.97-cfix.ir.zip ۷۶ ۵۱۳۰٫RM-495-v07.96-cfix.ir.rar ۷۵
۵۲۰۰٫RM-174-v06.03-cfix.ir.zip ۷۸ ۵۲۰۰٫RM-174-v05.53-cfix.ir.zip ۷۷
۵۲۲۰٫RM-411-v04.00-cfix.ir.zip ۸۰ ۵۲۰۰٫RM-174-v07.20-cfix.ir.zip ۷۹
۵۲۲۰٫RM-411-v04.92-cfix.ir.zip ۸۲ ۵۲۲۰٫RM-411-v04.86-cfix.ir.zip ۸۱
۵۲۲۰٫RM-411-v05.63-cfix.ir.zip ۸۴ ۵۲۲۰٫RM-411-v05.20-cfix.ir.zip ۸۳
۵۲۲۰٫RM-411-v07.23-cfix.ir.zip ۸۶ ۵۲۲۰٫RM-411-v06.51-cfix.ir.zip ۸۵
۵۲۳۰٫RM-588-v40.0.003-cfix.ir.zip ۸۸ ۵۲۳۰٫RM-588-v21.6-cfix.ir.zip ۸۷
۵۲۳۰٫RM-588-v51.6.002-cfix.ir.zip ۹۰ ۵۲۳۰٫RM-588-v40.6.3-cfix.ir.zip ۸۹
۵۲۳۰٫RM-593-V40.8.003-cfix.ir.zip ۹۲ ۵۲۳۰٫RM-593-v20.8.007-cfix.ir.zip ۹۱
۵۲۳۰٫RM-629-v50.8.001-cfix.ir.zip ۹۴ ۵۲۳۰٫RM-594-v50.8.001-cfix.ir.zip ۹۳
۵۲۳۳٫RM-625-v40.1.003-cfix.ir.zip ۹۶ ۵۲۳۳٫RM-625-v21.1.004-cfix.ir.zip ۹۵
۵۲۵۰٫RM-684-v11.0.008-cfix.ir.zip ۹۸ ۵۲۳۳٫RM-625-v51.1.002-cfix.ir.zip ۹۷
۵۳۰۰٫RM-146-v05.00-cfix.ir.zip ۱۰۰ ۵۲۵۰٫RM-684-v30.0.002-cfix.ir.zip ۹۹
۵۳۰۰٫RM-146-v07.20-cfix.ir.zip ۱۰۲ ۵۳۰۰٫RM-146-v05.51-cfix.ir.zip ۱۰۱
۵۳۰۰B.RM-147-v03.92-cfix.ir.zip ۱۰۴ ۵۳۰۰B.RM-147-v03.50-cfix.ir.zip ۱۰۳
۵۳۱۰٫RM-303-v03.63-cfix.ir.zip ۱۰۶ ۵۳۰۰B.RM-147-v07.00-cfix.ir.zip ۱۰۵
۵۳۱۰٫RM-303-v06.62-cfix.ir.zip ۱۰۸ ۵۳۱۰٫RM-303-v05.81-cfix.ir.zip ۱۰۷
۵۳۱۰٫RM-303-v09.42-cfix.ir.zip ۱۱۰ ۵۳۱۰٫RM-303-v09.21-cfix.ir.zip ۱۰۹
۵۳۱۰٫RM-303-v58.58-cfix.ir.zip ۱۱۲ ۵۳۱۰٫RM-303-v10.10-cfix.ir.zip ۱۱۱
۵۳۲۰٫RM-409-v03.08-cfix.ir.zip ۱۱۴ ۵۳۲۰٫RM-409-v03.26-cfix.ir.zip ۱۱۳
۵۳۲۰٫RM-417-v03.08-cfix.ir.zip ۱۱۶ ۵۳۲۰٫RM-409-v04.13-cfix.ir.zip ۱۱۵
۵۳۳۰٫RM-615-v09.85-cfix.ir.zip ۱۱۸ ۵۳۳۰٫RM-615-v06.80-cfix.ir.zip ۱۱۷
۵۵۰۰٫RM-86-v04.40-cfix.ir.zip ۱۲۰ ۵۵۰۰٫RM-86-v03.18-cfix.ir.zip ۱۱۹
۵۵۳۰٫RM-504-v10.0.050-cfix.ir.zip ۱۲۲ ۵۵۰۰٫RM-86-v04.60-cfix.ir.zip ۱۲۱
۵۵۳۰٫RM-504-v32.0.7-cfix.ir.zip ۱۲۴ ۵۵۳۰٫RM-504-v31.0.005-cfix.ir.zip ۱۲۳
۵۶۱۰٫RM-359-v08.23-cfix.ir.zip ۱۲۶ ۵۵۳۰٫RM-504-v40.00.3-cfix.ir.zip ۱۲۵
۵۶۱۰D.RM-242-v06.60-cfix.ir.zip ۱۲۸ ۵۶۱۰D.RM-242-v04.81-cfix.ir.zip ۱۲۷
۵۶۱۰D.RM-242-v08.30-cfix.ir.zip ۱۳۰ ۵۶۱۰D.RM-242-v07.12-cfix.ir.zip ۱۲۹
۵۶۱۰D.RM-242-v10.00-cfix.ir.zip ۱۳۲ ۵۶۱۰D.RM-242-v09.40-cfix.ir.zip ۱۳۱
۵۷۰۰٫RM-230-v03.27-cfix.ir.zip ۱۳۴ ۵۶۳۰٫RM-431-v13.09-cfix.ir.zip ۱۳۳
۵۷۰۰٫RM-230-v04.21-cfix.ir.zip ۱۳۶ ۵۷۰۰٫RM-230-v03.83.1-cfix.ir.zip ۱۳۵
۵۷۰۰٫RM-302-v03.27_03.28-cfix.ir.zip ۱۳۸ ۵۷۰۰٫RM-230-v05.11-cfix.ir.zip ۱۳۷
۵۷۰۰٫RM-302-v06.01-cfix.ir.zip ۱۴۰ ۵۷۰۰٫RM-302-v05.11.1-cfix.ir.zip ۱۳۹
۵۷۳۰٫RM-465-v200.12.87-cfix.ir.zip ۱۴۲ ۵۷۳۰٫RM-465-v100.48.122-cfix.ir.zip ۱۴۱
۵۸۰۰٫RM-356-v52.0.101-cfix.ir.zip ۱۴۴ ۵۸۰۰٫RM-356-v51.0.006-cfix.ir.zip ۱۴۳
۵۸۰۰٫RM-356-v60.00.03-cfix.ir.zip ۱۴۶ ۵۸۰۰٫RM-356-v52.007-cfix.ir.zip ۱۴۵
۶۰۸۵٫RM-198-v05.02-cfix.ir.zip ۱۴۸ ۵۸۰۰٫RM-428-v51.2.7-cfix.ir.zip ۱۴۷
۶۰۸۵٫RM-198-v06.00-cfix.ir.zip ۱۵۰ ۶۰۸۵٫RM-198-v05.03-cfix.ir.zip ۱۴۹
۶۰۸۶٫RM-188-v06.00-cfix.ir.zip ۱۵۲ ۶۰۸۶٫RM-188-v05.03-cfix.ir.zip ۱۵۱
۶۰۸۶٫RM-260-v16.00-cfix.ir.zip ۱۵۴ ۶۰۸۶٫RM-260-v15.02-cfix.ir.zip ۱۵۳
۶۱۱۰N.RM-122-v03.51-cfix.ir.zip ۱۵۶ ۶۰۸۶٫RM-260-v26.01-cfix.ir.zip ۱۵۵
۶۱۱۰N.RM-122-v06.01-cfix.ir.zip ۱۵۸ ۶۱۱۰N.RM-122-v05.11-cfix.ir.zip ۱۵۷
۶۱۲۰C.RM-243-v04.21-cfix.ir.zip ۱۶۰ ۶۱۲۰C.RM-243-v03.83 Europe-cfix.ir.zip ۱۵۹
۶۱۲۰C.RM-243-v06.01-cfix.ir.zip ۱۶۲ ۶۱۲۰C.RM-243-v05.11-cfix.ir.zip ۱۶۱
۶۱۲۰C.RM-243-v7.10-cfix.ir.zip ۱۶۴ ۶۱۲۰C.RM-243-v06.51-cfix.ir.zip ۱۶۳
۶۱۲۱٫RM-308-v05.11-cfix.ir.zip ۱۶۶ ۶۱۲۰C.RM-243-v7.20-cfix.ir.zip ۱۶۵
۶۱۲۴C.RM-422-v04.61-cfix.ir.zip ۱۶۸ ۶۱۲۴C.RM-422-v04.40-cfix.ir.zip ۱۶۷
۶۱۲۵٫RM-178-v03.72-cfix.ir.zip ۱۷۰ ۶۱۲۵٫RM-178-v03.51-cfix.ir.zip ۱۶۹
۶۱۲۵٫RM-178-v05.43-cfix.ir.zip ۱۷۲ ۶۱۲۵٫RM-178-v04.20-cfix.ir.zip ۱۷۱
۶۱۳۱٫RM-115-v05.50-cfix.ir.zip ۱۷۴ ۶۱۳۱٫RM-115-v03.50-cfix.ir.zip ۱۷۳
۶۱۳۱٫RM-115-v06.60-cfix.ir.zip ۱۷۶ ۶۱۳۱٫RM-115-v06.10-cfix.ir.zip ۱۷۵
۶۱۳۶٫RM-199-v04.01-cfix.ir.zip ۱۷۸ ۶۱۳۶٫RM-199-v03.71.2-cfix.ir.zip ۱۷۷
۶۱۵۱٫RM-200-v03.56-cfix.ir.zip ۱۸۰ ۶۱۳۶٫RM-199-v05.21-cfix.ir.zip ۱۷۹
۶۱۵۱٫RM-200-v04.10-cfix.ir.zip ۱۸۲ ۶۱۵۱٫RM-200-v04.11-cfix.ir.zip ۱۸۱
۶۲۱۰٫RM-367-v03.41-cfix.ir.zip ۱۸۴ ۶۲۱۰٫RM-367-v03.25-cfix.ir.zip ۱۸۳
۶۲۱۲C.RM-396-v05.15-cfix.ir.zip ۱۸۶ ۶۲۱۰٫RM-367-v04.13-cfix.ir.zip ۱۸۵
۶۲۲۰C.RM-328-v03.23-cfix.ir.zip ۱۸۸ ۶۲۱۲C.RM-396-v05.16-cfix.ir.zip ۱۸۷
۶۲۲۰C.RM-328-v05.15-cfix.ir.zip ۱۹۰ ۶۲۲۰C.RM-328-v03.46-cfix.ir.zip ۱۸۹
۶۲۳۳٫RM-145-v04.52-cfix.ir.zip ۱۹۲ ۶۲۳۳٫RM-145-v03.70-cfix.ir.zip ۱۹۱
۶۲۳۳٫RM-145-v05.60-cfix.ir.zip ۱۹۴ ۶۲۳۳٫RM-145-v05.43-cfix.ir.zip ۱۹۳
۶۲۳۴٫RM-123-v05.43-cfix.ir.zip ۱۹۶ ۶۲۳۴٫RM-123-v04.52-cfix.ir.zip ۱۹۵
۶۲۶۰S.RM-368-v04.32-cfix.ir.zip ۱۹۸ ۶۲۳۴٫RM-123-v05.60-cfix.ir.zip ۱۹۷
۶۲۶۰S.RM-368-v07.27-cfix.ir.zip ۲۰۰ ۶۲۶۰S.RM-368-v07.20-cfix.ir.zip ۱۹۹
۶۲۶۳٫RM-207-v05.20-cfix.ir.zip ۲۰۲ ۶۲۶۳٫RM-207-v04.44-cfix.ir.zip ۲۰۱
۶۲۶۷٫RM-210-v05.20-cfix.ir.zip ۲۰۴ ۶۲۶۷٫RM-210-v03.25-cfix.ir.zip ۲۰۳
۶۲۷۰٫RM-56-v03.69-cfix.ir.zip ۲۰۶ ۶۲۷۰٫RM-56-v03.66-cfix.ir.zip ۲۰۵
۶۲۷۰٫RM-56-v03.85-cfix.ir.zip ۲۰۸ ۶۲۷۰٫RM-56-v03.81-cfix.ir.zip ۲۰۷
۶۲۸۰٫RM-78-v03.60-cfix.ir.zip ۲۱۰ ۶۲۷۰٫RM-56-v03.90-cfix.ir.zip ۲۰۹
۶۲۸۰٫RM-78-v05.92-cfix.ir.zip ۲۱۲ ۶۲۸۰٫RM-78-v03.81-cfix.ir.zip ۲۱۱
۶۲۸۰٫RM-78-v06.43-cfix.ir.zip ۲۱۴ ۶۲۸۰٫RM-78-v06.10-cfix.ir.zip ۲۱۳
۶۲۸۸٫RM-268-v03.61-cfix.ir.zip ۲۱۶ ۶۲۸۸٫RM-78-v06.43-cfix.ir.zip ۲۱۵
۶۲۹۰٫RM-176-v04.21-cfix.ir.zip ۲۱۸ ۶۲۹۰٫RM-176-v03.06-cfix.ir.zip ۲۱۷
۶۳۰۰٫RM-217-v06.01-cfix.ir.zip ۲۲۰ ۶۳۰۰٫RM-217-v05.00-cfix.ir.zip ۲۱۹
۶۳۰۰٫RM-217-v07.00-cfix.ir.zip ۲۲۲ ۶۳۰۰٫RM-217-v06.60-cfix.ir.zip ۲۲۱
۶۳۰۰B.RM-222-v04.20-cfix.ir.zip ۲۲۴ ۶۳۰۰٫RM-217-v07.21-cfix.ir.zip ۲۲۳
۶۳۰۰i.RM-337-v05.20-cfix.ir.zip ۲۲۶ ۶۳۰۰i.RM-337-v03.41-cfix.ir.zip ۲۲۵
۶۳۰۱٫RM-323-v05.93-cfix.ir.zip ۲۲۸ ۶۳۰۱٫RM-322-v04.62-cfix.ir.zip ۲۲۷
۶۳۰۳C.RM-443-v09.10-cfix.ir.zip ۲۳۰ ۶۳۰۳C.RM-443-v06.40-cfix.ir.zip ۲۲۹
۶۳۰۳i.RM-638-v09.83-cfix.ir.zip ۲۳۲ ۶۳۰۳C.RM-443-v10.12-cfix.ir.zip ۲۳۱
۶۵۰۰C.RM-265-v06.61-cfix.ir.zip ۲۳۵ ۶۵۰۰C.RM-265-v04.84-cfix.ir.zip ۲۳۴
۶۵۰۰C.RM-265-v09.48-cfix.ir.zip ۲۳۷ ۶۵۰۰C.RM-265-v08.30-cfix.ir.zip ۲۳۶
۶۵۰۰S.RM-240-v08.30-cfix.ir.zip ۲۳۹ ۶۵۰۰S.RM-240-v06.60-cfix.ir.zip ۲۳۸
۶۵۰۰S.RM-240-v10.00-cfix.ir-cfix.ir.zip ۲۴۱ ۶۵۰۰S.RM-240-v09.40-cfix.ir.zip ۲۴۰
۶۵۰۰S.RM-240-v12.35-cfix.ir.zip ۲۴۳ ۶۵۰۰S.RM-240-v10.30-cfix.ir.zip ۲۴۲
۶۵۵۵٫RM-271-V03.45-CFIX.IR.zip ۲۴۵ ۶۵۵۵٫RM-271-v03.31-cfix.ir.zip ۲۴۴
۶۵۵۵٫RM-271-V05.00-CFIX.IR.zip ۲۴۷ ۶۵۵۵٫RM-271-v03.43-cfix.ir.zip ۲۴۶
۶۶۰۰F.RM-325-v04.90-cfix.ir.zip ۲۴۹ ۶۶۰۰F.RM-325-v04.80-cfix.ir.zip ۲۴۸
۶۶۰۰F.RM-325-v06.20-cfix.ir.zip ۲۵۱ ۶۶۰۰F.RM-325-v05.23-cfix.ir.zip ۲۵۰
۶۶۰۰S.RM-414-v04.81-cfix.ir.zip ۲۵۳ ۶۶۰۰iS.RM-570-v36.60-cfix.ir.zip ۲۵۲
۶۶۰۰S.RM-414-v6.55-cfix.ir.zip ۲۵۵ ۶۶۰۰S.RM-414-v05.23-cfix.ir.zip ۲۵۴
۶۶۸۱٫RM-57-v6.09.00-cfix.ir.zip ۲۵۷ ۶۶۵۰F.RM-400-v03.31-cfix.ir.zip ۲۵۶
۶۶۸۲٫RM-58-v3.01.1-cfix.ir.zip ۲۵۹ ۶۶۸۱٫RM-57-v7.11.00-cfix.ir.zip ۲۵۸
۶۶۸۲٫RM-58-v4.62.0-cfix.ir.zip ۲۶۱ ۶۶۸۲٫RM-58-v4.41.0-cfix.ir.zip ۲۶۰
۶۷۰۰C.RM-470-v13.20-cfix.ir.zip ۲۶۳ ۶۷۰۰C.RM-470-v13.10-cfix.ir.zip ۲۶۲
۶۷۰۰S.RM-576-v33.214-cfix.ir.zip ۲۶۵ ۶۷۰۰C.RM-470-v13.21-cfix.ir.zip ۲۶۴
۶۷۰۰S.RM-576-v071.004-cfix.ir.zip ۲۶۷ ۶۷۰۰S.RM-576-v62.1-cfix.ir.zip ۲۶۶
۶۷۲۰C.RM-424-v032.001-cfix.ir.zip ۲۶۹ ۶۷۲۰C.RM-424-v31.22-cfix.ir.zip ۲۶۸
۶۷۳۰C.RM-566-v31.22-cfix.ir.zip ۲۷۱ ۶۷۲۰C.RM-564-v012.008-cfix.ir.zip ۲۷۰
۶۷۶۰S.RM-573-v3.38-cfix.ir.zip ۲۷۳ ۶۷۶۰S.RM-573-v03.45-cfix.ir.zip ۲۷۲
۷۰۲۰٫RM-497-V10.00-CFIX.IR.zip ۲۷۵ ۶۷۶۰S.RM-573-v20.5-cfix.ir.zip ۲۷۴
۷۲۱۰S.RM-436-v04.87-cfix.ir.zip ۲۷۷ ۷۲۱۰S.RM-436-V04.63-cfix.ir.zip ۲۷۶
۷۲۱۰S.RM-436-v07.23-cfix.ir.zip ۲۷۹ ۷۲۱۰S.RM-436-v05.21-cfix.ir.zip ۲۷۸
۷۲۳۰٫RM-604-v09.83-cfix.ir.zip ۲۸۱ ۷۲۳۰٫RM-604-v6.90-cfix.ir.zip ۲۸۰
۷۲۳۰٫RM-604-v10.82-cfix.ir.zip ۲۸۳ ۷۲۳۰٫RM-604-v10.81-cfix.ir.zip ۲۸۲
۷۳۱۰S.RM-379-v9.40-cfix.ir.zip ۲۸۵ ۷۳۱۰S.RM-379-v07.51-cfix.ir.zip ۲۸۴
۷۳۷۰٫RM-70-v03.52-cfix.ir.zip ۲۸۷ ۷۳۷۰٫RM-70-v03.51-cfix.ir.zip ۲۸۶
۶۶۳۰٫RM-1-v6.050340-cfix.ir.zip ۲۸۹ ۷۳۷۰٫RM-70-v03.56-cfix.ir.zip ۲۸۸
۷۳۷۰٫RM-70-v04.13-cfix.ir.zip ۲۹۱ ۷۳۷۰٫RM-70-v04.05-cfix.ir.zip ۲۹۰
۷۳۷۳٫RM-140-v03.84-cfix.ir.zip ۲۹۳ ۷۳۷۰٫RM-70-v04.51-cfix.ir.zip ۲۹۲
۷۳۷۳٫RM-209-v03.90-cfix.ir.zip ۲۹۵ ۷۳۷۳٫RM-140-v04.51-cfix.ir.zip ۲۹۴
۷۳۷۳٫RM-209-v05.00-cfix.ir.zip ۲۹۷ ۷۳۷۳٫RM-209-v04.70-cfix.ir.zip ۲۹۶
۷۵۰۰٫RM-249-v03.42-cfix.ir.rar ۲۹۹ ۷۳۷۳٫RM-209-v05.50-cfix.ir.zip ۲۹۸
۷۵۰۰٫RM-249-v3.50-cfix.ir.zip ۳۰۱ ۷۵۰۰٫RM-249-v03.50-cfix.ir.zip ۳۰۰
۷۵۰۰٫RM-249-v05.20-cfix.ir.zip ۳۰۳ ۷۵۰۰٫RM-249-v04.62-cfix.ir.zip ۳۰۲
۷۶۱۰٫RM-354-v05.20-cfix.ir.zip ۳۰۵ ۷۶۱۰٫RM-354-v04.82-cfix.ir.zip ۳۰۴
۷۹۰۰P.RM-264-v04.80-cfix.ir.zip ۳۰۷ ۷۹۰۰P.RM-264-v03.40-cfix.ir.zip ۳۰۶
۷۹۰۰P.RM-264-v06.61-cfix.ir.zip ۳۰۹ ۷۹۰۰P.RM-264-v04.84-cfix.ir.zip ۳۰۸
۸۶۰۰٫RM-164-v04.02-cfix.ir.zip ۳۱۱ ۸۶۰۰٫RM-164-v03.52-cfix.ir.zip ۳۱۰
۸۸۰۰٫RM-165-v04.20-cfix.ir.zip ۳۱۳ ۸۸۰۰٫RM-13-v11003-cfix.ir.zip ۳۱۲
۸۸۰۰٫RM-223-v06.40-cfix.ir.zip ۳۱۵ ۸۸۰۰٫RM-223-v05.21-cfix.ir.zip ۳۱۴
ASHA500.RM-934-v14.0.4-cfix.ir.zip ۳۱۷ ۸۸۰۰٫RM-223-v07.10-cfix.ir.zip ۳۱۶
C1.01.RM-607-v6.15-cfix.ir.zip ۳۱۹ C1.01.RM-607-v05.45-cfix.ir.zip ۳۱۸
C2.02.RM-692-V06.51-cfix.ir.zip ۳۲۱ C2.00.RM-704-V3.82-CFIX.IR.zip ۳۲۰
C2.03-rm-702-v07.63-cfix.ir.zip ۳۲۳ C2.03-rm-702-v6.51-cfix.ir.zip ۳۲۲
C2-01.rm-721-v11.10-cfix.ir.zip ۳۲۵ C2.05.RM-724-v08.69-cfix.ir.zip ۳۲۴
c3.01.RM-776-v07.58-cfix.ir.zip ۳۲۷ C2-01.rm-721-v11.40-cfix.ir.zip ۳۲۶
C3.RM-614-v08.70-cfix.ir.zip ۳۲۹ C3.RM-614-v7.20-cfix.ir.zip ۳۲۸
C3-01.RM-640-v6.5-cfix.ir.zip ۳۳۱ C3-01.RM-640-v05.65-cfix.ir.zip ۳۳۰
c5.03.RM-697-v11.0.024-cfix.ir.zip ۳۳۳ c5.02.RM-745-v71.3-cfix.ir.zip ۳۳۲
c5.03.RM-697-v20.0.24-cfix.ir.zip ۳۳۵ c5.03.RM-697-v12.0.023-cfix.ir.zip ۳۳۴
C5.RM-645-v31.22-cfix.ir.zip ۳۳۷ c5.03.RM-697-v23-cfix.ir.zip ۳۳۶
C5.RM-645-v032.010.004-cfix.ir.zip ۳۳۹ C5.RM-645-v032.010.003-cfix.ir.zip ۳۳۸
C5.RM-645-v71.5-cfix.ir.zip ۳۴۱ C5.RM-645-v061.005-cfix.ir.zip ۳۴۰
C6.RM-612-v11.0.029-cfix.ir.zip ۳۴۳ c5-RM.745-v101.003-cfix.ir.zip ۳۴۲
C6.RM-612-v42.0.4-cfix.ir.zip ۳۴۵ C6.RM-612-v20.0.04-cfix.ir.zip ۳۴۴
C6.RM-624-v20.2.41-cfix.ir.zip ۳۴۷ C6.RM-601-v12.6-cfix.ir.zip ۳۴۶
C6-01.RM-718-v25.7-cfix.ir.zip ۳۴۹ C6-01.RM-718-v22.14-cfix.ir.zip ۳۴۸
C7-00.RM-675-v014.002-cfix.ir.zip ۳۵۱ C6-01.RM-718-v111.040.1511-cfix.ir.zip ۳۵۰
C7-00.RM-675-v025.007-cfix.ir.zip ۳۵۳ C7-00.RM-675-v024.001-cfix.ir.zip ۳۵۲
C7-00.RM-675-v111.030.0607-cfix.ir.zip ۳۵۵ C7-00.RM-675-v111.040.1511-cfix.ir.zip ۳۵۴
E5.RM-632-v042.007-cfix.ir.zip ۳۵۷ C7-00.RM-675-v111.030.0609-cfix.ir.zip ۳۵۶
E5.RM-632-v91.1-cfix.ir.zip ۳۵۹ E5.RM-632-v42.10-cfix.ir.zip ۳۵۸
E7.00RM-626-v111.030.0609-cfix.ir.zip ۳۶۱ E5.RM-634-v42.10-cfix.ir.zip ۳۶۰
E50.RM-170-v06.27.01-cfix.ir.zip ۳۶۳ E7.00RM-626-v111.40.1511-cfix.ir.zip ۳۶۲
E50.RM-170-v07.36.0.0-cfix.ir.zip ۳۶۵ E50.RM-170-v07.13.0.0-cfix.ir.zip ۳۶۴
E50.RM-171-v06.27.01-cfix.ir.zip ۳۶۷ E50.RM-170-v7.36.0.0-cfix.ir.zip ۳۶۶
E50.RM-171-v07.36.0.0-cfix.ir.zip ۳۶۹ E50.RM-171-v07.13.0.0-cfix.ir.zip ۳۶۸
E51.RM-244-v220.34.37-cfix.ir.zip ۳۷۱ E51.RM-244-v210.34.36-cfix.ir.zip ۳۷۰
E51-2.RM-426-v201.34.38-cfix.ir.zip ۳۷۳ E51.RM-244-v300.34.56-cfix.ir.zip ۳۷۲
E52.RM-469-v51.18-cfix.ir.zip ۳۷۵ E52.RM-469-V33.2-cfix.ir.zip ۳۷۴
E52.RM-469-v71.004-cfix.ir.zip ۳۷۷ E52.RM-469-v54.3-cfix.ir.zip ۳۷۶
E52.RM-469-v91.00.4-cfix.ir.zip ۳۷۹ E52.RM-469-v91.00.3-cfix.ir.zip ۳۷۸
X2.01.RM-709-v8.63-cfix.ir.zip ۳۸۱ E55.RM-482-v034.001-cfix.ir.zip ۳۸۰
X2.01.RM-717-v07.11-cfix.ir.zip ۳۸۳ X2.01.RM-709-v08.71-cfix.ir.zip ۳۸۲
X2.05.RM-772-v08.30-cfix.ir.zip ۳۸۵ X2.02.RM-694-v11.62-cfix.ir.zip ۳۸۴
X2.RM-618-v04.80-cfix.ir.zip ۳۸۷ X2.05.RM-772-v08.60-cfix.ir.zip ۳۸۶
X2.RM-618-v08.17-cfix.ir.zip ۳۸۹ X2.RM-618-v04.90-cfix.ir.zip ۳۸۸
X2.RM-618-v08.35-cfix.ir.zip ۳۹۱ X2.RM-618-v08.25-cfix.ir.zip ۳۹۰
X3.RM-540-v08.50-cfix.ir.zip ۳۹۳ X3.RM-540-v03.60-cfix.ir.zip ۳۹۲
X3.RM-540-v11.00-cfix.ir.zip ۳۹۵ X3.RM-540-v08.54-cfix.ir.zip ۳۹۴
X3-02.RM-775-v6.75-cfix.ir.zip ۳۹۷ X3-02.RM-775-v7.58-cfix.ir.zip ۳۹۶
X3-2.RM-639-v7.16-cfix.ir.zip ۳۹۹ X3-2.RM-639-v5.65-cfix.ir.zip ۳۹۸
X5.RM-627-v43.5-cfix.ir.zip ۴۰۱ X3-2.RM-639-v7.51-cfix.ir.zip ۴۰۰
X6.RM-559-v32.0.2-cfix.ir.zip ۴۰۳ X6.RM-559-v31.0.4-cfix.ir.zip ۴۰۲
X7.RM-659-v022.008-cfix.ir.zip ۴۰۵ X6.RM-559-v40.0.2-cfix.ir.zip ۴۰۴
X7.RM-707-v025.007-cfix.ir.zip ۴۰۷ X7.RM-707-v021.013-cfix.ir.zip ۴۰۶
X7.RM-707-v111.040.1511-cfix.ir.zip ۴۰۹ X7.RM-707-v111.030.0609-cfix.ir.zip ۴۰۸